Magnetiske pusletavler Næringsnett

Design og utvikling av magnetisk puslespill

Rovdyrsenter Bardu er ett av fire Besøkssentrene Rovdyr i Norge, og ligger i Indre Troms. Oppdraget deres er å formidle nøytral kunnskap om rovdyr på høy faglig nivå. Deres senter er lokalisert ved Polar Park i Bardu. De spurte VAKKER Design AS å utvikle et puslespill hvor barn blir utfordret å plassere artene på riktig plass i de ulike næringsnettene (fjell, skog, hav). Vi valgte en magnetisk tavle, med magneter som viser artene på den ene siden, og tips på den andre siden, for å hjelpe barna litt på veg.

"Veldig fornøyd med infotavlene! Vi har god samarbeid og gleder oss til neste prosjektene!" – Christina Martin, Rovdyrsenter Bardu

© VAKKER Design AS

Dele