Skilting Polar Park, Bardu

Design av diverse infotavler

Rovdyrsenter Bardu er ett av fire Besøkssentrene Rovdyr i Norge, og ligger i Indre Troms. Oppdraget deres er å formidle nøytral kunnskap om rovdyr på høy faglig nivå. Deres senter er lokalisert ved Polar Park i Bardu – men de er en egen organisasjon som følger merkevaren til Miljødirektoratet. De har et stort aktivitetsområdet i Polar Parken med flere stasjoner. Rovdyrsenter Bardu valgte VAKKER Design AS for design av nye infotavler til disse stasjonene. Miljødirektoratets merkevare måtte tilpasses, men det var mye frihet igjen å lage spennende tavler.

"Veldig fornøyd med infotavlene! Vi har god samarbeid og gleder oss til neste prosjektene!" – Christina Martin, Rovdyrsenter Bardu

© VAKKER Design AS

Dele