Pia Dyberg Interior Design

Design av en smart flyer

Pia Dyberg Interior Design legger ved sitt promomateriell i hytteprospektene til DNB Eiendom Lillehammer. VAKKER Design AS utviklet en flyer som er litt høyere enn selve prospektet, slik at Dybergs navn er synlig med en gang. Flyeren har en perforert linje, slik at folk kan rive av visittkortet (nederste del), og gi flyeren med informasjon (øverste del) videre til en venn.

VAKKER Design AS laget også Dybergs logo. Les mer om saken her.

© VAKKER Design AS

Dele