Teaterdagene 2019

Konseptutvikling

Jeg har fått gleden av å lage grafisk profil til Teaterdagene 2019. Fordi Teaterdagene består av fire områder, tenkte jeg ut et konsept som kan bli brukt i fire forskjellige former. Det ble et slags tangram-puslespill, hvor de fire formene danner en forskjellig figur til hvert område.

Konseptet har jeg også gjennomført i deres nettside design: www.teaterdagene.no

© VAKKER Design AS

Dele