Reklamemateriell infobord og -tavler

Logoer, mapper, produktbrosjyrer, rullebanner

Logo
For serien med infobord og infotavler trengte Bureau Biota selvfølgelig en godt gjenkjennelig logo. Vi valgte å bruke den åttekantede formen til bordene som et slags stempel. For infotavlene ble formen den samme som selve tavlene (trapes-formet). I tillegg får logoene enten et 'natur'- eller 'kultur'-ikon. Logoene kan videre brukes på forskjellige måter og i forskjellige farger. Det er det informasjonen på tavlen eller infobordet som bestemmer.

Reklamemateriell
For å markedsføre konseptet hos interesserte parter utviklet vi en reklamemappe med brosjyre. Den forklarer arbeidsmetodene til Bureau Biota og presenterer de hittil realiserte prosjektene på løse flygeblad.

Bureau Biota ønsket også rullebannere for å bruke dem på konferanser og messer. Vakker Design har utformet og realisert to forskjellige; en som presenterer konseptet, og en som presenterer selve firmaet.

© VAKKER Design AS

Dele