Munch – Den Nordlige Ruten

Konsept og design brosjyre

Edvard Munch ble født i Løten. Farsslekten hans var fra Vågå. Disse to Munch-stedene knyttes sammen i den nordlige ruten, og gir deg praktfulle opplevelser og unike innblikk i den verdenskjente kunstnerens liv. De trengte en folder å fortelle om de flotte opplevelsene på denne ruten, og min ide å bruke denne spesielle brettemåte ble valgt. Et stort ære for meg, fordi et mer inspirerende emne får man ikke :)

"Takk til Laura i VAKKER Design AS som har hjulpet oss i nettverksprosjektet «Munch – den nordlige ruten» med brosjyremateriell. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet! Laura leverer solid arbeid, gjennomtenkt og gode løsninger. Hun har lydhør for innspill og omsetter ønsker fra kunde til gode løsninger. VAKKER Design AS anbefales!" – Bente S. Kvamme, Prosjektleder for Munch - den nordlige ruten

© VAKKER Design AS

Dele