Denne nettsiden bruker nettkapsler.
Godkjenner
Les mer

Kulturinfotavle

Vaktsentral for luftforsvaret ble flaggermusbolig

På oppdrag av Bureau Biota og Groningen fylke designet jeg en kulturinfotavle som er plassert ved den gamle vaktsentralen for luftforsvaret i Groningen. I årenes løp har den gamle vaktsentralen vært okkupert og brukt under (pønk)festivaler; nå for tiden er den et fredelig tilfluktssted for forskjellige flaggermusarter.

For å visualisere den innholdsrike historien til vaktsentralen, plasserte vi en tidslinje med de viktigste hendelsene øverst på tavlen. En infografikk forteller mer om årene 1955 til 1968, da vaktsentralen var i bruk av luftforsvaret.

© VAKKER Design AS

Delen