Denne nettsiden bruker nettkapsler.
Godkjenner
Les mer

Informasjonsbord 'Groene long Kettingpad' i Groningen (NL)

Design av et interaktivt informasjonsbord

På oppdrag av Bureau Biota utformer jeg bordpanelene til ulike infobord. Disse bordene er både et piknikbord og en interaktiv infotavle. Bordene forteller om kulturhistoriske hendelser og/eller om naturen i området.

Høsten 2016 ble infobord nummer to avduket i naturvernområdet ”Groene Long” (den grønne lungen). Her presenterer bordpanelene de forskjellige naturelementene fra området, som kratt, gressletter, vanninsekter, fugler og sommerfugler, og så videre. Dette bordet er enda mere interaktivt enn det første. Ved siden av linken til nettsiden med ytterligere informasjon, kan du også skanne de avbildede fuglene med mobilen, slik at du kan høre dem synge. Eller du kan skanne en QR-kode for å laste ned en manual for å lage et biehotell. Med hjelp av bordpanelene kan både unge og eldre artsbestemme den lokale flora og faunaen.

Rett etter avdukingen ble infobordet umiddelbart tatt i bruk av unge speidere :)

© VAKKER Design AS

Delen