Denne nettsiden bruker nettkapsler.
Godkjenner
Les mer

'Apofenia'

Bokdesign

Apofenia ble en samling av de forskjellige slags prikketegningene fra kunstner Rannveig Funderud. Den inneholder fire kapitler med prikketegninger, og ble trykket på fire forskjellige slags papir.

© VAKKER Design AS

Delen