Skilting Polar Park

Rovdyrsenter Bardu

"Vi er veldig fornøyd med infotavlene som ble laget av VAKKER Design AS. Vi har godt samarbeid, og gleder oss til fremtidige prosjektene!"

– Christina Martin, Rovdyrsenter Bardu

Rovdyrsenter Bardu er ett av fire Besøkssentrene Rovdyr i Norge, og ligger i Indre Troms. Oppdraget deres er å formidle nøytral kunnskap om rovdyr på høy faglig nivå. Senteret er lokalisert ved Polar Park i Bardu – men de er en egen organisasjon som følger merkevaren til Miljødirektoratet. De har et stort aktivitetsområdet i Polar Parken med flere stasjoner. Rovdyrsenter Bardu valgte VAKKER Design AS for design av nye infotavler til disse stasjonene. Miljødirektoratets merkevare måtte tilpasses, men det var mye frihet igjen å lage spennende tavler.