Magnetisk pusletavle

Rovdyrsenter Bardu

"Vi er veldig fornøyd med infotavlene som ble laget av VAKKER Design AS. Vi har godt samarbeid, og gleder oss til fremtidige prosjektene!"

 – Christina Martin, Rovdyrsenter Bardu

Rovdyrsenter Bardu er ett av fire Besøkssentrene Rovdyr i Norge, og ligger i Indre Troms. Oppdraget deres er å formidle nøytral kunnskap om rovdyr på høy faglig nivå. Senteret er lokalisert ved Polar Park i Bardu. De spurte VAKKER Design AS å utvikle et puslespill hvor barn blir utfordret å plassere artene på riktig plass i de ulike næringsnettene (fjell, skog, hav). Vi valgte en magnetisk tavle, med magneter som viser artene på den ene siden, og tips på den andre siden, for å hjelpe barna litt på veg.