Infobord Kostverloren

Bureau Biota

"Lauras kombinasjon av effektivitet og kreativitet fører alltid til et godt sluttprodukt. Hun leverer design av høy kvalitet, og hun er en hyggelig samarbeidspartner å jobbe med."

– Christophe Brochard, Bureau Biota

I samarbeid med Bureau Biota tilbyr vi spennende infobord, med skreddersydd grafisk design som er laget av VAKKER Design AS. Disse bordene er både et piknikbord og en interaktiv infotavle. Bordene forteller om kulturhistoriske hendelser og/eller om naturen i området. Informasjonsbordet som vises her presenterer de forskjellige artene som lever i området, som kratt, gressletter, vanninsekter, fugler og sommerfugler. Med hjelp av bordpanelene kan altså både unge og eldre artsbestemme den lokale flora og faunaen.