Infobord Groene Long

Bureau Biota

"Lauras kombinasjon av effektivitet og kreativitet fører alltid til et godt sluttprodukt. Hun leverer design av høy kvalitet, og hun er en hyggelig samarbeidspartner å jobbe med."

– Christophe Brochard, Bureau Biota

I samarbeid med Bureau Biota tilbyr vi spennende infobord, med skreddersydd grafisk design som er laget av VAKKER Design AS. Disse bordene er både et piknikbord og en interaktiv infotavle. Bordene forteller om kulturhistoriske hendelser og/eller om naturen i området. Informasjonsbordet som vises her ble avduket i naturvernområdet ”Groene Long” (den grønne lungen). Her presenteres de forskjellige artene som lever i området, som kratt, gressletter, vanninsekter, fugler og sommerfugler. På fuglepanelet kan man skanne fuglene med telefonen for å høre på de ulike fuglesang. Også kan man skanne en QR-kode for å laste ned en manual for å lage et biehotell. Med hjelp av bordpanelene kan altså både unge og eldre artsbestemme den lokale flora og faunaen.