Bunker Rabenhaubt

Bureau Biota

"Lauras kombinasjon av effektivitet og kreativitet fører alltid til et godt sluttprodukt. Hun leverer design av høy kvalitet, og hun er en hyggelig samarbeidspartner å jobbe med."

– Christophe Brochard, Bureau Biota

I samarbeid med Bureau Biota produserte vi denne infotavlen på oppdrag av Groningen Fylkeskommune (Nederland). Tavlen ble plassert ved den gamle vaktsentralen for luftforsvaret i Groningen. I årenes løp har den gamle vaktsentralen vært okkupert og brukt under (punk)festivaler. Nå for tiden er den et fredelig tilfluktssted for flaggermus. VAKKER Design AS laget infografikk og en tidslinje for å visualisere den innholdsrike historien til vaktsentralen.