Arctanderbyen

Ekeberg Egnehjem Velforening

"VAKKER Design AS hjalp oss med grafisk utforming av historisk informasjonsskilt for Arctanderbyen - Oslos eldste hageby. God kommunikasjon og effektiv arbeidsprosess – Laura holdt kontakt med underleverandører og sikret oss levering i tide selv under tidspress. Vi er super-fornøyd med både prosessen og sluttresultatet."

– Siri Holland, Ekeberg Egnehjem Velforening

Arctanderbyen er Norges første hageby, beliggende i Ekebergskrenten i Oslo. Området har høy arkitektonisk egenverdi samt kulturhistorisk verdi fordi den representerer den første etappe av sosial boligbygging ved Egnehjem-bevegelsen, og står på byantikvarens bevaringsliste. 

Hele historien om Arctanderbyen finner man på denne infotavlen som VAKKER Design AS laget på oppdrag av Ekeberg Egnehjem Velforening. En enkel layout, montert på en cortenstål søyle.