Apofenia

Rannveig Funderud, Lillehammer

"Jeg er veldig glad for at jeg samarbeidet med VAKKER Design AS da jeg ville lage min første kunstnerbok. Hun kom med gode forslag fra første stund, som passet med både ideen bak prosjektet, og praktisk gjennomføring. Hun er nøye, og er åpenbart veldig glad i bokfaget. Jeg anbefaler absolutt VAKKER Design AS!"

– Rannveig Funderud, Billedkunstner

Kan én enkelt prikk formidle noe? Skjer det noe mer når prikken står ved siden av en annen, og hva oppstår når det over tid plasseres nye prikker rundt dem? Utgangspunktet for Funderuds tegninger er nettopp det, et punkt. Hun bruker prosessuell tegning til å utforske hvordan gjentakelse av en simpel prikk blir til mer enn seg selv.