Vakker Design Informasjons- tabeller Design av en interaktiv informasjonstabell

Informasjonsbord Bureau Biota

Design av panelene til interaktive naturinfo-bord

I oppdrag av Bureau Biota designer jeg bordpaneler til såkalte naturinfo-bord som er både et piknikbord og en interaktiv infotavle. Selve bordrammene ble formgitt av kunstneren Lambert Kamps. Det er et spennende oppdrag, og samarbeidet er en glede. Nedenfor følger litt mer informasjon om borddesignene hittil.

Infobord 1: Viltbro Groningen, Nederland
I slutten av juni 2016 avduket Bureau Biota sitt første naturinfo-bord, i oppdrag av kommunestyret i Groningen. Infobordet er plassert ved en ny viltbro i byen Groningen. Dyrene som forekommer mest i området, presenteres på bordpanelene med fotavtrykk, fine bilder og morsomme fakta. Midterste panel har en QR-kode som henviser til en nettside med ytterligere informasjon. Vakker Design har både utviklet og designet denne nettsiden.

Bord 2: 'Groene Long Kettingpad' Groningen (Nederland)
Høsten 2016 ble infobord nummer to avduket i naturvernområdet ”Groene Long” (den grønne lungen). Her presenterer bordpanelene de forskjellige naturelementene fra området, som kratt, gressletter, vanninsekter, fugler og sommerfugler, og så videre. Dette bordet er enda mere interaktivt enn det første. Ved siden av linken til en nettsiden med ytterligere informasjon, kan du også skanne de avbildede fuglene med mobilen, slik at du kan høre dem synge. Eller du kan skanne en QR-kode for å laste ned en manual for å lage et biehotell. Med hjelp av bordpanelene kan både unge og eldre determinere den lokale flora og fauna.

Rett etter avdukingen ble infobordet allerede tatt i bruk av unge speidere :)

© Vakker Design

Delen